Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės Londono Lietuvių folkloro ansamblis "SADUTO"

Nuo 2005 metų gyvuojantis ansamblis savo žiūrovams ir klausytojams siūlo folklorinį šokį ir dainą. Šokį, kuris nebuvo kurtas specialiai scenai, kurį kūrybingi mūsų senoliai šoko ir paliko kaip didžiulį palikimą. Šokis, nors išėjęs iš savo natūralios aplinkos - šeimos, kaimo bendruomenės susiėjimų, šoktas pirkiose, laukuose, dabar perkeltas į miesto aplinką, net keliamas į sceną, neprarado savo prasmės ir žavesio. Ansamblio repertuare nemažai žaidimų ir ratelių, mielai ratuojama kartu su žiūrovais renginių metu.


Į kolektyvą susirinkę Londone gyvenantys lietuviai iš įvairių Lietuvos kampelių, todėl čia skamba visų etnografinių regionų dainos. Stengiamasi jas dainuoti to krašto tarme, kad jos išliktų tokios, kokios buvo užrašytos ir išsaugotos, dainuotos mūsų močiučių.


Atsisakoma stilizuoto, dailininkų sukurto, laikmečio mados diktuojamo kostiumo. Ansamblis renkasi artimą liaudiškam, 19a dėvėtam, valstiečių išeiginį rūbą atkartojančiam kostiumui, aprangą, atspindinčią įvairius regionus.


„Saduto“ kolektyvas auga savo narių skaičiumi (šiuo metu yra 42 nariai) ir plečia repertuarą, dalyvauja vis įvairesniuose renginiuose.


Ansamblis ne kartą koncertavo lietuvių Sodyboje, lietuvių bendruomenės rengiamuose valstybinių švenčių minėjimuose. Mielai dalyvauja moksleivių šventėse, ruošia kalėdines vakarones. Kolektyvas kviečiamas koncertuoti ir į kitus šalies miestus, juos jau pažįsta Birmingham, Thetford, Peterborough, Sidmouth, Eastbourne, Penzance, Dublin, Cork žiūrovai. Turbūt atsakingiausi pasirodymai buvo koncertai Lietuvos Dainų šventėse, folkloro dienose.


Ansamblis neapsiriboja dalyvavimu lietuvių bendruomenės renginiuose. Koncertuodavo Temzės festivalyje, kasmet dalyvauja įvairių tautų šokių festivalyje “Dance around the World”. Kolektyvas žinomas ir noriai kviečiamas į kitų tautų ir savivaldybių rengiamas šventes. Tokie renginiai yra puiki galimybė atskleisti dalelę mūsų kultūros kitoms tautoms.


Siekdami puoselėti ir populiarinti lietuvišką kultūrą, du metus iš eilės rugsėjo mėnesį rengė rudens lygiadienio sambūrius su Veronika Povilioniene, ansambliu „Blezdinga“ bei Kirdų šeimyna.


2008 m. gruožio mėn. vyko į Australiją, Sydnėjaus miestą, kur dalyvavo Australijos lietuvių dienų šokių šventėje, taip pat aplankė Naujosios Zelandijos lietuvių bendruomenę, kur surengė liaudišką vakaronę.


Kolektyvas dalyvavo Europos folkloro festivaliuose Italijoje, Turkijoje.


Folkloro ansamblio vadovė Ligita Malinauskienė.